Kurs politechniczny

Alfa Korepetycje oferuje kurs przygotowujący na studia politechniczne, który umożliwi ugruntowanie zdobytej wiedzy w szkole średniej oraz poznanie nowych zagadnień niezbędnych na pierwszym roku studiów. Kurs przeznaczony jest głównie dla uczniów nie będących w klasach o rozszerzonej matematyce.

W ofercie znajdują się dwie opcje tego kursu:

  • całoroczny – zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (październik-kwiecień),
  • wakacyjny – zajęcia odbywają się cztery razy w miesiącu (lipiec-sierpień).