Cennik

Korepetycje: matematyka, przedmioty budowlane

 • Szkoła podstawowa, Liceum/Technikum:   -->   140-200zł/60mi8
 • Studenci:   -->   180-260zł/60min

KURS: Matura poziom podstawowy (01.10 – 30.04) 

 • zajęcia indywidualne: 1 raz w tygodniu trwające po 1,5 godziny zegarowej:   -->   100zł/godz.
 • zajęcia w grupie 2 osobowej: spotkania 1 razy w tygodniu trwające po 1,5 godz.: -->   80zł/godz./os.

KURS: Matura poziom rozszerzony (01.10 – 30.04)

 • zajęcia indywidualne: 1 raz w tygodniu trwające po 1,5 godziny zegarowej:   -->   140zł/godz.
 • zajęcia w grupie 2 osobowej: spotkania 1 razy w tygodniu trwające po 1,5 godz.: -->   100zł/godz./os.

Matura poziom podstawowy lub rozszerzony – arkusze do samodzielnego rozwiązania w domu, cena zawiera sprawdzenie, podanie poprawnych rozwiązań oraz wskazówek (dla tych, którzy nie zapisali się na kurs maturalny)

 • 1 arkusz w formie papierowej:   -->   80zł

 

Regulamin płatności

 1. Płatność za korepetycje indywidualne i grupowe odbywa się gotówką najpóźniej w dniu prowadzonych zajęć lub przelewem w ciągu 7 dni od wystawienia faktury.
 2. Płatność za kursy oraz zajęcia w promocyjnych cenach należy dokonać jednorazowo z góry na pierwszych zajęciach - po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość rozłożenia kwoty na raty.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach indywidualnych należy powiadomić o tym co najmniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem korepetycji, w innym wypadku zostanie pobrana opłata za zajęcia.
 4. W przypadku nieobecności na grupowych zajęciach, odrobienie zajęć jest możliwe jedynie po cenie zajęć indywidualnych.
 5. Na pierwszych zajęciach następuje podpisanie umowy w zakresie korepetycji.
 6. Faktura za zajęcia zostanie wystawiona na ostatnich zajęciach w danym miesiącu. Faktura za kursy wystawiana jest po dokonaniu wpłaty za cały kurs.
 7. Osoba, która spóźni się na zajęcia płaci za całą godzinę.