Kurs maturalny roczny

Alfa Korepetycje oferuje profesjonalny kurs umożliwiający indywidualne przygotowanie do matury podstawowej jak i rozszerzonej. Kurs przeznaczony jest dla każdego maturzysty przystępującego do egzaminu dojrzałości z matematyki w 2023r. - zarówno dla tych, którzy maturę będą pisać po raz pierwszy jak i dla tych, którzy borykają się z nią już od dłuższego czasu.

Oferta kursu obejmuje 2 warianty:

 • 60 godzin zajęć,
 • 90 godzin zajęć.

Kurs trwa od października do kwietnia. W program zajęć wpisuje się powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie. Uczeń zostanie zapoznany z typowymi zadaniami oraz metodami ich rozwiązywania. Cena zajęć obejmuje: materiały dydaktyczne, testy do rozwiązania w domu oraz ich późniejszą weryfikację wraz z objaśnieniem popełnionych błędów. Kurs kończy się próbnym egzaminem maturalnym.

Zakres materiału:

 1. Liczby rzeczywiste
 2.  Wyrażenia algebraiczne
 3. Równania i nierówności
 4. Funkcje
 5. Ciągi
 6. Trygonometria
 7. Planimetria
 8. Geometria na płaszczyźnie
 9. Stereometria
 10. Statystyka, kombinatoryka, prawdopodobieństwo
 11. Rachunek różniczkowy - dotyczy jedynie maturzystów zdających poziom rozszerzony
 12. Zestawy maturalne