Cennik

Korepetycje: matematyka, przedmioty budowlane

 • Szkoła podstawowa:  -->  80zł/60min
 • Liceum/Technikum:   -->   90-120zł/60min
 • Studenci:   -->   100-160zł/60min

KURS: Matura poziom podstawowy (01.10 – 30.04) 

 • zajęcia indywidualne: 1 raz w tygodniu trwające po 1,5 godziny zegarowej:   -->   80zł/godz.
 • zajęcia w grupie 2 osobowej: spotkania 1 razy w tygodniu trwające po 1,5 godz.: -->   70zł/godz./os.
 • dowolna ilość spotkań w ramach kursu lecz mniej niż 56 godzin:   -->   95,00zł/godz.

KURS: Matura poziom rozszerzony (01.10 – 30.04)

 • zajęcia indywidualne: 1 raz w tygodniu trwające po 1,5 godziny zegarowej:   -->   90zł/godz.
 • zajęcia w grupie 2 osobowej: spotkania 1 razy w tygodniu trwające po 1,5 godz.: -->   80zł/godz./os.
 • dowolna ilość spotkań w ramach kursu lecz mniej niż 56 godzin:   -->   100,00zł/godz

Matura poziom podstawowy lub rozszerzony – arkusze do samodzielnego rozwiązania w domu, cena zawiera sprawdzenie, podanie poprawnych rozwiązań oraz wskazówek (dla tych, którzy nie zapisali się na kurs maturalny)

 • 1 arkusz w formie papierowej:   -->   50zł

Kurs politechniczny 

 • całoroczny - spotkania 2 razy w miesiącu trwające 1 godz.:   -->   90zł/godz.
 • wakacyjny - spotkania 4 razy w miesiącu trwajace 1,5 godz.:   -->   80zł/godz.

Zajęcia dla maluchów

 • indywidualne - spotkania raz w tygodniu trwające 1 godz.:   -->   80zł/godz.
 • grupowe (maksymalnie 4 osobowe) - spotkania raz w tygodniu trwające 1 godz.:   -->   50-70zł/godz.

Regulamin płatności

 1. Płatność za korepetycje indywidualne i grupowe odbywa się najpóźniej w dniu prowadzonych zajęć.
 2. Płatność za kursy oraz zajęcia w promocyjnych cenach należy dokonać jednorazowo z góry na pierwszych zajęciach - po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość rozłożenia kwoty na dwie raty.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach indywidualnych należy powiadomić o tym co najmniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem korepetycji, w innym wypadku zostanie pobrana opłata za zajęcia.
 4. W przypadku nieobecności na grupowych zajęciach, odrobienie zajęć jest możliwe jedynie po cenie zajęć indywidualnych.
 5. Na pierwszych zajęciach następuje podpisanie umowy w zakresie korepetycji. 
 6. Faktura za zajęcia zostanie wystawiona na ostatnich zajęciach w danym miesiącu. Faktura za kursy wystawiana jest po dokonaniu wpłaty za cały kurs.
 7. Osoba, która spóźni się na zajęcia płaci za całą godzinę.