Cennik

Korepetycje: matematyka, przedmioty budowlane

 • Klasa I – III szkoła podstawowa:   -->   50zł/60min
 • Klasa IV-VIII szkoła podstawowa, gimnazjum:   -->   60zł/60min
 • Liceum/Technikum:   -->   70zł/60min
 • Studenci:   -->   100zł/60min

 

Korepetycje: informatyka

 • Liceum, technikum, studenci:   -->   120zł – 200zł /60min

 

KURS: Matura poziom podstawowy (01.10 – 30.04) 

 • spotkania 1 raz w tygodniu trwające po 2 godziny zegarowe = 60 godzin zajęć:   -->   60*60,00=3600zł
 • spotkania 2 razy w tygodniu trwające po 1,5 godz. = 90 godzin zajęć:   -->   90*55,00=4950zł
 • dowolna ilość spotkań w ramach kursu lecz mniej niż 60 godzin:   -->   70,00zł/godz.

 

KURS: Matura poziom rozszerzony (01.10 – 30.04)

 • spotkania 1 raz w tygodniu trwające po 2 godziny zegarowe = 60 godzin zajęć:   -->   60*65,00=3900zł
 • spotkania 2 razy w tygodniu trwające po 1,5 godz. = 90 godzin zajęć:   -->   90*60,00=5400zł
 • dowolna ilość spotkań w ramach kursu lecz mniej niż 60 godzin:   -->   70,00zł/godz.

 

Matura poziom podstawowy lub rozszerzony – arkusze do samodzielnego rozwiązania w domu, cena zawiera sprawdzenie, podanie poprawnych rozwiązań oraz wskazówek (dla tych, którzy nie zapisali się na kurs maturalny)

 • 1 arkusz w formie papierowej:   -->   40zł                      

 

Egzamin gimnazjalny (01.10 – 31.03)

 • spotkania 1 raz w tygodniu trwające 1 godzinę zegarową = 25 godzin zajęć:   -->   25*55,00=1375zł
 • spotkania 2 razy w tygodniu trwające 1 godz. = 50 godzin zajęć:   -->   50*50,00=2500zł
 • dowolna ilość spotkań w ramach kursu lecz mniej niż 25 godzin:   -->   65,00zł/godz.

 

Kurs politechniczny 

 • całoroczny - spotkania 2 razy w miesiącu trwające 1 godz.:   -->   60zł/godz.
 • wakacyjny - spotkania 4 razy w miesiącu trwajace 1,5 godz.:   -->   50zł/godz.

 

Zajęcia dla maluchów

 • indywidualne - spotkania raz w tygodniu trwające 1 godz.:   -->   40zł/godz.
 • grupowe (maksymalnie 4 osobowe) - spotkania raz w tygodniu trwające 1 godz.:   -->   30zł/godz.

Regulamin płatności

 1. Płatność za korepetycje indywidualne i grupowe odbywa się najpóźniej w dniu prowadzonych zajęć.
 2. Płatność za kursy oraz zajęcia w promocyjnych cenach należy dokonać jednorazowo z góry na pierwszych zajęciach - po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość rozłożenia kwoty na dwie raty.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach indywidualnych należy powiadomić o tym co najmniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem korepetycji, w innym wypadku zostanie pobrana opłata za zajęcia.
 4. W przypadku nieobecności na grupowych zajęciach, odrobienie zajęć jest możliwe jedynie po cenie zajęć indywidualnych.
 5. Na pierwszych zajęciach następuje podpisanie umowy w zakresie korepetycji. 
 6. Faktura za zajęcia zostanie wystawiona na ostatnich zajęciach w danym miesiącu. Faktura za kursy wystawiana jest po dokonaniu wpłaty za cały kurs.
 7. Osoba, która spóźni się na zajęcia płaci za całą godzinę.