Kurs gimnazjalny

Alfa Korepetycje oferuje kurs przygotowujący do egzaminu gimnazajlnego dedykowany uczniom III klasy. Oferta kursu obejmuje dwa warianty:

  • 25 godzinny (25 spotkań trwających 60 minut – zajęcia raz w tygodniu),
  • 50 godzinny (50 spotkań trwających 60 minut – zajęcia 2 razy w tygodniu).

Kurs trwa od października do marca. W program zajęć wpisuje się powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie. Uczeń zostanie zapoznany z typowymi zadaniami oraz metodami ich rozwiązywania. Cena zajęć obejmuje materiały dydaktyczme, testy do rozwiązania w domu oraz ich późniejszą weryfikację wraz z objaśnieniem popełnionych błędów.